INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Младен мср Радуловић

mladen radulovicЗвање: Истраживач сарадник
Научна област: социологија образовања
Телефон: 063/7114-180
Е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Биографија

Образовање 

Младен Радуловић (1989) основне академске студије социологије завршио је 2012. године на Филозофском факултету Универзитета у Београду са завршним радом на тему „Анализа усклађености високог образовања Србије са идејама одрживог развоја” и просечном оценом у току студија од 9,82. Мастер студије социологије завршио је 2013. године на истом факултету са просечном оценом 9,86, одбранивши мастер рад на тему „Образовне аспирације београдских средњошколаца: испитивање Бурдијеове тезе о усклађености субјективних очекивања и објективних шанси“. Докторске академске студије социологије на Филозофском факултету Универзитета у Београду уписао је октобра 2013. године са жељом за даљим научним радом и усавршавањем у области социологије образовања. 

Радно искуство 

Од априла 2014. до маја 2015. године, као стипендиста Министарства просвете, науке и технолошког развоја, ангажован је био на пројекту Филозофског факултета, тј. Института за социологошка истраживања под називом „Изазови нове друштвене интеграције у Србији: концепти и актери“. Поред тога, од новембра 2013. године, у својству студента докторских студија, ангажован је у планирању и извођењу наставе из више предмета на катедри за социологију који се баве темом образовања: Социологија образовања, Увод у социологију образовања, Методика наставе социологије 1 (на основним студијама) и Методика наставе социологије 2 - наставна пракса (на мастер студијама). Почев од маја 2015. године запослен је у Институту за педагошка истраживања у Београду као истраживач приправник. У току досадашњег научно-истраживачког рада објавио је два рецензирана рада у научним часописима и тематским зборницима радова и учествовао на две конференције међународног карактера. 

Стипендије 

Током студија више пута је био стипендиран: добијао је стипендију Министарства просвете РС (2009-2011); стипендију Града Београда (2011-2012), стипендију Фонда за развој младих талената Министарства омладине и спорта - Доситеја (2012-2014), као и стипендију Министарства просвете, науке и технолошког развоја за студенте докторских студија (од априла 2014. до маја 2015. године).