INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

О овој теми можете више сазнати у књизи Института за педагошка истраживања Уважавање различитости и образовање  (2003).