Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

СИС Нови приступи образовању

Bez naslovaСтваралаштво, иницијатива и сарадња: Нови приступ образовању, I део
  
Јасмина Шефер, Славица Шевкушић
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2012 
Цена: - 
            

 

 

 

Појмовна одређења стваралачког понашања, иницијативе и сарадње у психолошким и педагошким теоријама предмет су разматрања у овој књизи. Књига почиње уводним излагањем, у којем Јасмина Шефер анализира и резимира кључне компоненте новог приступа образовању, који смо популарно назвали Тролист. Затим, ауторка Ана Марјановић објашњава зашто је афирмисање вредности стваралаштва, иницијативе и сарадње значајно за савремено образовање, док Биљана Бодрошки указује на порекло ових идеја у филозофским списима педагошких класика.

У централном делу књиге, са становишта психолошких и педагошких теорија и резултата истраживања, разматрани су појмови стваралачко понашање (Јасмина Шефер), иницијатива и аутономна мотивација (Ивана Ђерић, Бојана Бодрожа и Наташа Лалић-Вучетић), сарадња (Славица Шевкушић и Дејан Станковић), као и појмови идентитет и улога (Јелена Павловић). Текст Бранка Ковачића, који представља својеврстан „поглед са стране―, осветљава проблем из угла његове релевантности за свет рада и развој друштва у Србији.

Ауторке
 (из Предговора)


Kњигу можете преузети ОВДЕ.