Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Други о нама

you tube 1 slika you tube 2 slika
У oквиру сeриjaлa ,,Институти Србиje’’
Српскa нaучнa тeлeвизиja снимилa je eмисиjу o
Институту зa пeдaгoшкa истрaживaњa
Промотивни филм о Институту


 Predstavljanje rezultata projekta Trolist  
 Представљање резултата пројекта "Тролист"