Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Institute publications

Publishing activity of the Institute is centered around three fields: edition „Research publications“, edition „Education theory and praxis“, and „Journal of the Institute for Educational Research“. Around 220 publications have been issued in edition of the Institute for Educational Research by now, which fall in the group of scientific monographs, case studies, specialized publications concerned with questions examined on the scientific conferences, workshops and symposia.

Kad naučno postane naučeno: prirodno-naučno opismenjavanje u teoriji, istraživanjima i nastavnoj praksi

Šezdeset godina Instituta za pedagoška istraživanja (1959-2019)

LEADERSHIP IN EDUCATION

Identitet neuspešnog učenika

Nastava i učenje u procesima moderniѕacije Srbije

Leksičko-simantičke osobenosti u delima srpsih pisaca i nastava srpskog jezika i književnosti

Stara tema pred izazovima savremenog doba

Unapređivanje kvaliteta i dostupnost obrazovanja u Srbiji

Istraživanje u školi

Uvažavanje različitosti u funkciji pozitivnog razvoja dece i mladih

Razvoj istraživačke prakse u školi

Evaluacija pristupa Trolist

Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja u nastavnim predmetima

Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja: Novi pristup obrazovanju, I deo

Pedagoški pristup Trolist: podsticaj za saradnju, stvaralaštvo i inicijativu

Stvaralaštvo, inicijativa i saradnja: Implikacije za obrazovnu praksu, II deo

Specifične smetnje u razvoju

TIMSS 2015 u Srbiji

Challenges and Perspectives of Inclusive Education

Učenje - zašto i kako: Pristupi u proučavanju činilaca koji deluju na učenje

Nove uloge za novo doba: prilozi za redefinisanje obrazovne prakse

Neuspeh u školskoj klupi

Kvalitativna istraživanja u pedagogiji

Evaluacija kreativnih aktivnosti u tematskoj nastavi

Porodica u sistemskom okruženju

Mobility and emigration of professionals: Personal and social gains and losses

Predstave o obrazovnim promenama

Kalitet i efikasnost nastave

Psihološka perspektiva demokratskih odnosa

Kreativna nastava u praksi: igra i istraživanje

Kreaktivne aktivnosti u tematskoj nastavi

Podsticanje kreativnosti u školi

Podsticanje učenika pohvalom i nagradom

Praćenje i vrednovanje programa stručnog usavršavanja nastavnika

O istraživanju metodu i znanju

Verska nastava i građansko vaspitanje u Srbiji

Modeli razredne discipline

Teorija i praksa profesionalnog razvoja nastavnika

Osećajno vezivanje

Pretpostavke uspešne nastave

Od psihologije ličnosti ka psihologiji osoba

Saradnja škle i porodice

TIMSS-2007

Aporije obrazovanja za demokratiju

Tehnologija, informatika, obrazovanje

Vršnjački odnosi i školski uspeh

Muzički talenat i uspešnost

Socijalni odnosi i obrazovanje

Vaspitanje mladih za demokratiju

Uvažavanje različitosti i obrazovanje

Poslušnošću do znanja

Sistem znanja u nastavi

Verska nastava

Moralni razvoj i moralno vaspitanje

Izazovi demokratije i škola

Dva veka obrazovanja u Srbiji

Demokratija u školstim udžbenicima

Darovito dete u školi

Kako prepoznati darivitog učenika

Pogled u razred