Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Стваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима

stvaralastvo knjigaСтваралаштво, иницијатива и сарадња у наставним предметима, III део
  
Ђурђица Комленовић, Јасмина Шефер
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2013 
Цена: - 
            

 

 

 

 


Ово је трећа у низу публикација које су настале у оквиру четворогодишњег пројекта Од подстицања иницијативе, сарадње и стваралаштва у образовању до нових улога и идентитета у друштву (бр. 179034, 2011–2014). У овој књизи, покушавамо да сагледамо наше циљеве и приступе наставном процесу (процесу учења) из перспективе наставе појединих предмета – 8 специфичних научних и уметничких дисциплина, односно група сродних предмета. У разматрање ове проблематике укључени су, поред стручњака за наставни процес – педагога и психолога, стручњаци за поједине дисциплине.

Ауторке
 (из Предговора)


Књигу можете преузети OВДЕ