Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Унaпрeђивaњe квaлитeтa и дoступнoсти oбрaзoвaњa у Србиjи

Unapredjivanje korice 1Унaпрeђивaњe квaлитeтa и дoступнoсти oбрaзoвaњa у Србиjи
  
Емилија Лазаревић, Николета Гутвајн, Душица Малинић, Нада Шева 
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2018 
Цена: - 
            

 

 

Аутори радова полазе од савремених теоријскоистраживачких парадигми при разматрању квалитета образовања и васпитања, заузимају критички став указујући на добре стране и слабости појединих пракси ... Избор и квалитет обраде релевантних тема, научна компетентност аутора, референтност извора, као и интерактивни квалитет текста чине овај тематски зборник вредном публикацијом.

Проф. др Снежана Стојиљковић (из рецензије)

Аутори се доследно залажу да пракса прихвати добре теоријске претпоставке, да уважи образовноваспитне законитости, да следи достигнућа педагошке науке, да се ослободи праксистичке учмалости и незаинтересованости, да се подигне на ниво научне спознаје и да је спроводи у живот. Само тако ће потреба за остваривањем квалитетнијег и доступнијег образовања постати ближа и стварнија.

Проф. др Оливера Кнежевић-Флорић (из рецензије)

Теоријске расправе и анализе емпиријских истраживања, као и понуђене препоруке проистекле из ових радова доприносе бољем разумевању постојећег стања и стварању доброг окружења за спровођење препоручених активности у правцу обезбеђивања квалитетнијег и доступнијег образовања за све популације ученика.

Проф. др Сања Ђоковић (из рецензије)