Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Challenges аnd Perspectives оf Inclusive Education

inkluzija naslovnaChallenges аnd Perspectives оf Inclusive Education
(Изазови и перспективе инклузивног образовања) 

  
Николета Гутвајн, Миља Вујачић (ур.)
Издавач: Институт за педагошка истраживања 
Година издавања: 2016 
Цена: -

 

 

Зборник се састоји од 13 радова којима се разрађују различите теме од значаја за инклузивно образовање. Полазећи од важности овог концепта, кроз књигу се приказују савремени проблеми везани инклузивно образовање. Аутори кроз радове приказују резултате теоријских и емпиријских истраживања и  тиме их чине доступним академској и широј публици у нади да ће резултати ових научних истраживања бити имплементирани у образовној пракси.

Више детаља можете прочитати у ПРЕДГОВОРУ.