Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Музички таленат и успешност

Muzicki talenat i uspesnostМузички таленат и успешност
  
Бланка Богуновић
Издавач: Институт за педагошка истраживања, Београд
Година издавања: 2008.
Цена: 600 дин
            Монографија Музички таленат и успешност ауторке др Бланке Богуновић, је у нашим условима први научни рад које се свеобухватно бави психолошким основама музичке успешности младих музичких талената. Ауторка холистички истражује утицај интеракције интрапсихичких и срединских обележја на достизање музичке успешности у великом распону узраста и установљава склоп општеважећих, као и узрасно специфичних одредница успешности. Висок ниво професионалне компетентности ауторке у обе области, психологији и музици, обогућио је да се дође до нових теоријских сазнања, као и оних важних за праксу специјализованог музичког образовања, а тиме и за индивидуално и узрасно примерену подршку напредовању младих даровитих музичара.


Проф. др Ксенија Радош (из рецензије)