Skip to main content

INSTITUTE FOR EDUCATIONAL RESEARCH

Scientific meeting Qualitative methods in social research (2005)

Трибина

 КВАЛИТАТИВНЕ МЕТОДЕ У СОЦИЈАЛНИМ ИСТРАЖИВАЊИМА

Организатор: Институт за педагошка истраживања
Датум и место одржавања: 2. новембар 2005., Београд
Учесници: Проф. др Душан Стојнов, мр Николета Милошевић, Владимир Џиновић и Јелена Павловић. Почасни гост: проф. др Живан Ристић

Циљ трибине био је промовисање квалитативних метода у друштвеним наукама и широких могућности за њихову примену. Учесници трибине били су: проф. др Душан Стојнов, мр Николета Милошевић, Владимир Џиновић и Јелена Павловић. Почасни гост био је проф. др Живан Ристић. Програмом трибине обухваћене су следеће теме: Квалитативна истраживања у различитим научним парадигмама, Анализа дискурса, Анализа наратива, Методе психологије личних конструката, Приземљена методологија и акционо истраживање, Фокус истраживања и Проблеми евалуације и ограничења квалитативне методологије. У дискусији су учествовали асистенти и професори са факултета и виших школа, сарадници Института за педагошка истраживања, као и едуканти конструктивистичке психотерапије и студенти психологије, педагогије и андрагогије.